top of page

Gdańsk - Dwór Artusa, zabytkowe wnętrza.


Dwór Artusa - wnętrza
Dwór Artusa - Gdańsk

Dwory Artusa, nazywane tak na cześć legendarnego króla Artura powstawały w całej średniowiecznej Europie, początkowo w Anglii, póżniej we Francji, Hiszpanii, Niemczech a stąd moda trafiła także do Polski i tym to sposobem w Gdańsku także wybudowano taki przybytek, który przetrwał wieki i teraz cieszy oczy turystów z całego świata.


Jasno niebieski potężny gmach usytuowany w centrum Gdańska, przy ulicy Długiej 44 na wprost do fontanny Neptuna to Dwór Artusa dawniej był miejscem spotkań kupców gdańskich, ośrodkiem życia towarzyskiego, później giełdą, a obecnie jest to oddział Muzeum Gdańskiego i zarazem pełni funkcję obiektu recepcyjnego miasta.Jednak nie tylko spotkania towarzyskie odbywały się we Dworze. W XVII wieku pojawili się tu księgarze, prezentujący książki drukowane w Gdańsku, oraz stoiska malarzy, którzy nie zostali objęci zakazem wstępu dla innych handlarzy.


Obecnie na przedprożu Dworu Artusa odbywa się większość miejskich ulicznych imprez i to tutaj pod fontanną Neptuna, niemalże każdy turysta odwiedzający Gdańsk robi sobie pamiątkowe zdjęcia.


Dwór Artusa - budynek
Dwór Artusa - Gdańsk

Dwór Artusa - wejście od Ul. Długiej
Dwór Artusa - Gdańsk

Nazwa budynku "Curia Regis Artus" (dwór króla Artura), wzniesionego w latach 1348-135o, pojawiła się pierwszy raz w 1357 roku w miejskim zapisie o czynszu gruntowym ` 1350 roku.

Dwór Artusa nosi nosi także miano , najwspanialszego salonu dawnego Gdańska i jednego z najpiękniejszych wnętrz Europy.Wśród postaci ukazanych w formie figur na fasadzie znajduje się dwóch Rzymian: Scypion Afrykański, wódz i pogromca Kartagińczyków, oraz Camillus, zbawca Rzymu z czasów wojny z Gallami. Pozostałe dwie figury to Grek Temistokles, wódz ateński w wojnie z Persami i żydowski król Juda Machabeusz, wyzwoliciel Judei spod panowania Seleucydów. Dwa medaliony po obu stronach portalu dworu to konterfekty szwedzkiego (i rzecz jasna polskiego) króla Zygmunta III Wazy i jego syna, królewicza Władysława, późniejszego króla Polski i, wprawdzie tylko tytularnego, króla Szwecji. Długo panowało jednak przekonanie, że medaliony ukazują cesarza Karola V Habsburga i jego syna don Juana d'Austria.


Jedno z bractw kupieckich mających siedzibę w Dworze Artusa za czasów jego największej świetności nosiło nazwę Ławy Holenderskiej.Wnętrza Dworu Artusa


Wnętrze budynku składa się z jednej bardzo obszernej sali w stylu gotyckim, wyłożonej bogato zdobionymi boazeriami z fryzami o tematyce mitologicznej i historycznej. Mniejszej sali drewnianej, oraz kliku mniejszych pomieszczeń na górnych kondygnacjach, w których obecnie można oglądać czasowe ekspozycje galerii malarstwa.


Wnętrza Dwór Artusa