top of page

Pałac Zamoyskich w Kozłówce


Pałac Zamoyskich w Kozłówce

HISTORIA PAŁACU W KOZŁÓWCE


W niewielkiej wsi Kozłówka niedaleko Lublina , znajduje się przepiękny, ogromny kompleks pałacowo parkowy wzniesiony około 1742 roku dla rodziny Bielińskich, kilkadziesiąt lat późmniej w roku 1799 stał się własnością rodziny Zamoyskich.Pałac Zamoyskich w Kozłówce


Pałac w Kozłówce jest jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. Konstanty Zamoyski wraz z żoną Anielą z Potockich jako kolejni właściciele Kozłówki zainwestowali sporo wysiłku i środków finansowych w rozbudowę całego obiektu, nadając mu nowy charakter i niewątpliwy splendor.

Pałac Zamoyskich w Kozłówce

Ostatnim Panem w Kozłówce był Aleksander syn Adama, który w czasie II Wojny Światowej, w 1941 roku został aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, a później oflagu w Dachau. Po jego aresztowaniu na miejscu w pałacu pozostała jego żona Jadwiga, jednak i ona uciekła z Kozłówki w 1944 roku przed nadciągającymi ze wschodu Rosjanami.

Próbując ratować dobytek rodzinny, zabrała ze sobą część pałacowego wyposażenia i zgromadzonych dzieł sztuki sztuki, niestety wszystko co zdołała zabrać z pałacu spłonęło potem w Warszawie podczas powstania.

Podczas nieobecności właścicielki w Kozłówce, dobrami pałacowymi zarządzała zaparzyjaźniona z rodziną Aniela Zalewska i to właśnie dzięki jej inicjatywie i kontaktom w nowo tworzonym komunistycznym rządzie w Lublinie, udało się już w 1944 roku nadać pałacowi status muzeum, ten sprytny krok uchronił obiekt przed grabieżą i dewastacją.


Pałac Zamoyskich w Kozłówce


W okresie szczytowej świetności pałacowe ściany zdobiło około tysiąc malowideł, ale do dziś przetrwało tylko czterysta sześćdziesiąt.


Pałac Zamoyskich w Kozłówce