top of page

Wilno na weekend

Zaktualizowano: 1 sty 2022


Panorama miasta widok ze wzgórza z Basztą Giedymina
Wilno obecna stolica Litwy, malowniczo położna na Pojezierzu Wileńskim nad rzeką Wilią, jest historycznie mocno związane z Polską, do 1795 roku było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a w latach 1922 - 1939 znajdowało się w granicach II RP.

Wiele historycznych epok odcisnęło swój ślad w mieście Giedymina.

Historią Wilna rozpoczyna się w 1321 roku kiedy to książę Giedymin wydał rozkaz budowy murowanego zamku u ujścia rzek Willi i Wilenki, do którego przeniósł później swą siedzibę z Trok. Giedymin nazwał swój nowy gród miastem królewskim i zaczął zapraszać doń kupców, rzemieślników obiecując im wolność wyznania i ulgi w opłatach.


Stara legenda głosi, że pewnego razu książę Giedymin podczas wyprawy na łowy postanowił odpocząć na łące zwanej Swintoroga, nad rzeką Wilią przy ujściu rzeki Wilenki. Tam też przyśnił mu się sen dziwny, na górze zwaną niegdyś Krzywa a obecnie Łysą zobaczył stojącego żelaznego wilka, który ryczał donośnie jakby w nim stado żywych wilków było. Obudziwszy się ze snu Giedymin opowiedział wszystko wróżbicie zwanemu Lizdejko, który był uważany na największego popa pogańskiego. Lizdejko rzekł do księcia „Wielki książe, wilk żelazny oznacza, że gród stołeczny tu będzie, a co w nim w środku ryczało, ro sława jego słynąć będzie na cały świat ...” Giedymin następnego dnia nie odjeżdżając z miejsca wydał rozkazy, wysłał po ludzi i założył gród jeden na Swintorozie (niższy), a drugi na Krzywej Górze i nazwał te grody imieniem Wilno, po czym przeniósł tu swą siedzibę i stolicę z Trok.

Wileńska starówka zachowała dla pokoleń perełki architektoniczne różnych stylów od późnego gotyku, przez renesans, neogotyk po klasycyzm.

Ta największa w Europie starówka posadowiona aż na 360 hektarach skrywa 1487 zabytkowych budynków położonych przy 70 ulicach. Ze względu na swą unikatową dla ludzkości wartość historyczną i kulturową w 1994 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jako przykład kształtowania miasta.Ostra Brama