top of page

Polska na weekend - Zamek Książ

Zaktualizowano: 25 kwi 2022

Zamki i pałace to jedne z najciekawszych pamiątek historycznych, jakie pozostawili nam po sobie przodkowie wielkich znanych rodów z poprzednich wieków.

Dolny Śląsk zwany Krainą Zamków i Pałacy, rozsianych po malowniczej i ciekawej geograficznie okolicy, słynie z wielu takich historycznych budowli, Zamek Książ jest jednym z tych najpiękniejszych.


Pierwsze wzmianki w kronikach o ówczesnym Zamku Książ pochodzą z lat 1288 - 1292, kiedy to trwały prace nad budową jednego z wielu zamków obronnych księcia świdnickio-jaworskiego Bolka I Surowego. Zamek Książ zwany wtedy „Książęcą Górą„ uważany wówczas za „Klucz so Śląska„ był warownią o ważnym znaczeniu strategicznym. Spośród innych zamków wyróżniał się dogodnym położeniem i malowniczą lokalizacją w sercu śląskich lasów.


W latach 1392 - 1463 zamek przeszedł w posiadanie królów czeskich z rodu Luksemburgów i Podbiebradów, a jeszcze później we władanie króla węgierskiego Macieja Korwina. Po czym w latach 1497-1508 stał się własnością Władysława II Jagiellończyka, który był królem Czech i Węgier, i przekazał twierdze swojemu kanclerzowi Johannowi von Haugwitz, a ten z kolei przekazał go rycerzowi Konradowi I von Hohberg zwanym również Kunz Von Hohberg i to ten ród przyczynił się najbardziej do wszelakich metamorfoz, przez jakie na przełomie wieków przechodził zamek.

Hohbergowie władali posiadłością aż do czasów jego konfiskaty w 1941 roku przez nazistów w czasie II Wojny Światowej.


Czasy powojenne to trudny czas dla tego typu obiektów. Jako mienie poniemieckie teren zamkowy wraz z zamkiem, niezagospodarowany po wojnie, niszczał i wzbudzał zainteresowanie szabrowników, którzy wynosili z budynku co tylko możliwe.


Dopiero w latach 1956 - 1962 zamkiem zainteresował się Wojewódzki Konserwator Zabytków i zabezpieczył pozostałe mienie. W roku 1974 ruszyły kompleksowe prace remontowe mające na celu przywrócić zamkowi dawny wygląd. W 1991 roku właścici